Language:enkgru

INITIATIVE: Innovative Income Tools and Integrated Approaches To Improve Villagers’ Employment

Бюджеттик процесстерди стратегиялоо борбору

«Бюджеттик процесстерди стратегиялоо борбору»  коомдук бирикмеси 2005-жылы Жалал-Абад областык юстиция башкармалыгынан  мамлекеттик каттоодон откондон бери Ала-Бука районунун  аймагында ишмердуулугун жургузуп келет. Коомдук бирикменин уюштуруучулары  райондун ондуруштук социалдык - экономиканын ар турдуу  тармагында эмгектенген тажрыйбалуу жергиликтуу адистер жана  коомчулуктун    активдуу  жарандары.

Коомдук Бирикменин миссиясы: Коомдук турмушту демократиялаштырууга комоктошуу. Жарандардын коомдук жана оз алдынча башкаруу органдарынын ошондой эле мамлекеттик органдардын башкаруусуна катышуусуна, ресурстарды айкын пайдаланууга жетишуу. Бийлик органдарынын чечимдерди акыйкат, ачык айкын, маалымдуулукта кабыл алынышына жана талкууларга катышуу менен чечимдерге таасир этуу мумкунчулугуно алуу.

Коомдук Бирикме Окмоттук Эмес Уюмдардын КТАДтын (орус. ИПДО кыргыз. КТАД) принциптерин жер-жерлерде таркатуу боюнча Улуттук консорциумдун уюштуруучулардан.

Коомдук бирикме озунун уставынын жоболорунун жана максат- милдеттерине ылайык райондун аймагында ачык айкындуулук, акыйкат башкаруу принциптерин таркатуу боюнча маалымат-окутуу, консультацияларды беруу боюнча жана жарандардын жергиликтуу маселелерди чечууго активдуу катышуусун камсыздоого арналган бир топ долбоорлорду аткарып келет.

Борбордук Азиядагы Евразия Фондусунун жана Германия эл аралык кызматташуу фондусунун каржылоосу менен Кен тармагынын айкындуулук принциптерин жер жерлерде таркатуу боюнча Ала-Бука айылында коомдук кабылдама ийгиликтуу иштеп келуудо.

Бирикме тарабынан «Сорос-Кыргызстан фондусунун» колдоосу менен 2005-2006 жылдары Ала-Бука айылында жергиликтуу бюджеттин жана бюджеттик процесстердин айкындуулугун камсыз кылуу боюнча бюджеттик группа тузуу боюнча долбоор ийгиктуу аткарылган.     

Жергиликтуу калкты маалымат менен камсыз кылууну жакшыртуу максатында 2006-2007 жылдары Азия Онуктуруу Банкынын долбоору алкагында Ала -Бука айылында маалымат беруу борбору уюштурулган жана жергиликтуу «Ала-Бука ТВ» телестудиясы иштей баштаган.

Райондун аймагында тоо кен ишканалары менен жергиликтуу калктын ортосундагы келишпестиктуу азайтуу максатында Сорос-Кыргызстан фондусунун комогу менен 2013-2015 жылдары Кок-Таш, Кок-Серек айыл аймактарында тоо кен иштетуучу Каz mineral компаниясы менен  кызматташууга кызыктар тараптардын коптараптуу топтору тузулгон.

Бирикме тарабынан Ала-Бука районундагы минералдык ресурстардын каталогу жана алардын оорун алган жерлери корсотулгон карта даярдалды.

Табигий ресурстарды пайдалануу боюнча чакырык банерлер даярдалды.

Райондук гезитке системалуу турдо публикациялар берилип турулат.

ПРООНдун Жалал-Абад областын комплекстуу онуктуруу  программасынын алкагында Балтагулов айыл аймагынын Кош – Терек  айылында кайналыны кургатуучу цех курулду.

 Коомдук бирикменен шерикиеш кызматташкан тараптар; «СКФ»,ГТС, ПРООН, «Омур Дарагы» АОБ, КТАД боюнча окмоттук эмес уюмдардын Улуттук Консорциуму. КТАДтын Секретариаты , «Коррупцияга каршы элдик козомол » коомдук бирикмеси. Райондун активдуу жарандары.Жергиликтуу райондук мамлекеттик администрация, райондук мекеме уюмдар.Райондук «Айыл Акыйкаты» гезити. АРИС.